Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • mrgulch
 • YELLOWBREEZES
 • bethgadar
 • niskowo
 • guyver
 • cynamon
 • newwavegirl
 • Bella-Rose
 • stockholmsyndrome
 • villablaa
 • extraviado
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

6532 2563
Reposted fromclerii clerii viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

April 16 2018

6022 631f
Reposted fromunco unco vianiezwyykla niezwyykla
5038 f43e
Reposted fromeffyx effyx viaTakingControl TakingControl
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTakingControl TakingControl
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viaYSoSerious YSoSerious
5467 a158
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakotfica kotfica

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viadontforgetme dontforgetme
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viadontforgetme dontforgetme
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viadontforgetme dontforgetme
4629 2d80
2936 f2f3 500
1667 3500
Reposted fromseaweed seaweed viafadenb fadenb
W każdym z nas kryje się siła, by kochać.
— znalezione
Reposted fromavooid avooid
8367 1c81 500
Reposted fromstroschek stroschek viaorelh orelh
Jeśli naprawdę chcesz mi zaufać, zaufaj mi w pełni: podaruj mi swoje marzenia.
— Ligabue
Reposted fromavooid avooid
Czasami trzeba się zmienić, aby pozostać wiernym sobie.
— Newman
Reposted fromavooid avooid
Reposted fromgruetze gruetze viafadenb fadenb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl